Hartelijk welkom op de site van CBS De Groene Hoek.

CBS De Groene Hoek is een moderne, open, christelijke basisschool, waar ieder kind van harte welkom is. Vanuit een positief mensbeeld willen we de kinderen laten zien en laten ervaren dat het leven zinvol, kleurrijk en waardevol is.

Persoonlijke aandacht is voor ons de basis van ons werken met kinderen, ouders, collega's en andere belanghebbenden.

De kracht van De Groene Hoek is de positieve instelling en uitstraling van het team dat op een open wijze wil communiceren met kinderen, ouders en collega's.

Op onze school werken we op een verantwoorde manier aan goed onderwijs. Vanuit een vertrouwd en veilig schoolklimaat zorgen wij voor een optimale ontwikkeling van de kinderen.

Onze uitgangspunten zijn:

  • respect hebben voor jezelf en voor elkaar
  • een open en eerlijke houding
  • een goede zorgstructuur
  • opbrengstgericht werken

Ons doel is ieder kind een goede basis te geven. Er zijn kinderen die hierbij extra ondersteuning en tijd nodig hebben maar er zijn ook kinderen die juist meer aankunnen.

Wij willen ons onderwijs steeds goed afstemmen op de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van de leerlingen. Een extra kleuterjaar, extra instructie, aangepaste verwerking en in sommige gevallen een eigen leerlijn kunnen hierbij ingezet worden. De leerkracht en de intern begeleider dragen hiervoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook de ouders zijn hierbij een belangrijke gesprekspartner.

De Groene Hoek heeft een goede zorgstructuur waarin ouders en kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen. Ook wil de school verder werken aan de saamhorigheid tussen kinderen, ouders en leerkrachten. Daarom ook besteden we aandacht en tijd aan vieringen, weekopeningen en weeksluitingen in de sfeervolle 'Kuil' van onze school.

Voor alle groepen gelden dezelfde schooltijden:

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur. 

 

 

Privacybeleid Un1ekDennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl