Besmettingen op De Groene Hoek

Woensdag 7 oktober 2020

Beste ouders, verzorgers, 

 

Afgelopen maandag hebben wij de ouders en verzorgers van de kinderen van de BSO geïnformeerd over een positief geteste pedagogisch medewerker van De Groene Hoek. De PM-er is sindsdien thuis en de naaste collega is in thuisquarantaine. Vandaag kregen wij het bericht dat een tweede pedagogisch medewerker van De Groene Hoek positief getest is op Corona. Deze medewerker heeft afgelopen maandag 5 oktober ‘s morgens als leerkrachtondersteuner in de onderbouw gewerkt en na schooltijd op de BSO. Deze collega zit inmiddels thuis en de duo-collega is eveneens in thuisquarantaine gegaan.

 

Naast dat dit vooral heel vervelend is voor onze collega’s, heeft dit ook gevolgen voor de opvang van de kinderen. We doen er alles aan om dit zo goed mogelijk te organiseren. De voorschoolse opvang zal iedere dag worden overgenomen door een van de leerkrachten. Echter, door deze situatie van overmacht, hebben we maar een beperkt aantal opvangplekken voor de naschoolse opvang. Ziet u kans om uw kind zelf op te vangen of elders onder te brengen, bijvoorbeeld door onderling af te spreken, dan helpt u ons enorm! Geeft u dit dan zo snel mogelijk via Kindplanner aan ons door.

Het kan voor de kinderen die wel gebruik maken van de BSO, betekenen dat zij deze week andere gezichten zullen aantreffen, maar dit is echt noodzakelijk om de BSO gewoon te kunnen continueren voor wie dit nodig heeft. Wij verwachten, rekening houdend met de quarantaineregels en onder voorbehoud van verdere besmettingen, dat deze situatie tot de herfstvakantie zal duren.

Wij hebben contact gehad met de GGD en die benadrukt dat kinderen zonder klachten gewoon naar school en de BSO kunnen komen, ook als het kind in contact is geweest met één van de positief geteste collega’s. Wel vragen we u de gezondheid van uw kind dan extra goed in de gaten te houden. Bij klachten houdt u uw kind thuis en laat u hem/haar testen. Zie voor uitgebreide informatie van het RIVM: https://lci.rivm.nl/informatie-contacten-patient-onderwijs-kindercentra.

 

We zullen ons ondertussen strikt aan de regels blijven houden, om verdere besmetting te voorkomen. Naast alle hygiënevoorschriften houdt dit voor het halen en brengen in:

  • Alleen de ouders van de groepen 1-3 zijn welkom op het schoolplein, via de 4 verschillende ingangsdeuren.
  • Ouders van leerlingen uit groep 4-6 zetten hun kinderen af bij de hekken en spreken een punt buiten het schoolplein af om op te halen.
  • Van leerlingen uit groep 7 en 8 verwachten wij dat ze zelfstandig naar school kunnen komen.
  • Ouders zijn zo min mogelijk welkom in het gebouw van DGH. Indien u uw kind onder schooltijd komt halen of brengen, via de ingang bij Annie. Wij zorgen dat uw kind naar die uitgang komt.

 En voor alle volwassenen onderling willen wij nogmaals benadrukken:
HOU 1,5M AFSTAND en SPREEK ELKAAR EROP AAN!

 

Ik besef dat dit een uiterst vervelende boodschap is, maar ik hoop op uw begrip en medewerking.  

Met vriendelijke groet, 

Susan Stolze

 

 


Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl