Schooljaar 2020-2021

Schooljaar 2020-2021

Maandag 31 augustus 2020

Beste ouders, verzorgers!

En nu gaan we weer echt beginnen! Vandaag zijn de startgesprekken geweest en hebben we het overgrote merendeel van de kinderen weer gezien. Heel fijn! Fijn ook als jullie aangaven liever thuis te blijven bij twijfels over de gezondheid. Dat geeft ons alle vertrouwen dat we komende periode met elkaar gaan rooien. Want dat het een lastige periode gaat worden, is wel zeker.

Bijgaand alvast een aantal punten ter herinnering en een aantal gewijzigde punten.

 

Start morgen 8.30u

Morgen starten we weer op de reguliere tijd: 8.30u.  Zoals eerder gecommuniceerd, houden we vast aan de logistiek van voor de zomervakantie. Groep 1-3 mag kind halen en brengen op het schoolplein, groep 4-6 graag afzetten buiten het schoolplein en bij het ophalen wachten buiten de hekken of verderop het schoolplein, groep 7 en 8 komen en gaan zelfstandig naar school.

Klik hier voor het overzicht van halen en brengen via welke ingang. 

Normaal starten we het nieuwe schooljaar met elkaar, dus met leerlingen, ouders en het team en tellen we af naar een ‘gelukkig nieuw schooljaar'. Helaas kunnen we deze gezamenlijke start op het schoolplein dit schooljaar niet door laten gaan, maar zoals u van ons gewend bent, hebben we dat op een andere manier in de groepen ingevuld. Wij hebben er weer zin in en we starten gezellig met de groep met digitale ondersteuning.

 

Schooltijden

Om 14.00u is de schooldag ten einde, ook op woensdagen. Tot de herfstvakantie hanteren we deze schooltijden als pilot. Op dinsdag 22 september is een nadere toelichting op de pilot en het 5-gelijke-dagen-model. U wordt hierover nog geïnformeerd hoe we dit veilig en verantwoord kunnen vormgeven. 

Kinderen van BSO Bobbie worden vooralsnog weer in het lokaal van 1/2c opgevangen. Dit is zonder meerkosten voor ouders. We zijn nog in overleg met Bobbie of deze kinderen al eerder naar hun eigen BSO kunnen. Daarover deze week meer.

 

Trakteren

Het goede nieuws: trakteren mag weer! Wel alleen voorverpakte traktaties (ook voor de leerkrachten) of zelfstandig te schillen fruit (zoals bananen en mandarijntjes). Plastic prullaria willen we liever niet om het milieu ook in acht te nemen. Maar iets lekkers hebben we als leraren wel gemist!

 

Gym & zwemrooster

Vanaf volgende week wordt er weer op maandag gegymd in de Olympiahal. Ook gaan de zwemlessen voor groep 5 en 6 weer van start. Deze week volgen nog het definitieve roosters.

 

Tot morgen!

Wij hebben er weer zin in, hoewel ook wij benieuwd zijn hoe het komende jaar eruit gaat zien. Wij gaan in ieder geval weer enthousiast van start en wensen iedereen een goed schooljaar 2020-2021 toe. 

Namens het team van DGH heten we jullie weer allemaal welkom.

 

Hartelijke groet

Susan Stolze

 


Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl