Schooljaar 2020-2021

Woensdag 8 juli 2020

Beste ouders, verzorgers.

 

Met het einde van dit bijzondere schooljaar in zicht, informeer ik u hierbij over volgend schooljaar. 

 

Schooltijden

Naar aanleiding van de MR-vergadering van maandagavond, kan ik u meedelen dat we komend schooljaar als pilot tot aan de herfstvakantie starten met (of eigenlijk continueren van) het 5 gelijke dagen model. Dit betekent dat we dagelijks van 8.30-14.00u les hebben, ook op woensdag.

De uitgebreide toelichting hierop vindt u hier.

 

Data & info einde schooljaar 

Er zijn nog een aantal reminders voor de laatste anderhalve week van dit schooljaar: 

 • Maandagavond 13 juli: 19.00u afscheidsavond (musical) groep 8a in de Immanuelkerk. Overdag generale repetitie in de kerk: opvoering musical voor de groepen 5b, 6 en 7.
 • Dinsdagavond 14 juli: 19.00u  afscheidsavond (musical) groep 8b in de Immanuelkerk.  Overdag generale repetitie in de kerk: opvoering musical voor de groepen 3, 4 en 5a.
 • Dinsdag 14 juli: rapporten van de leerlingen uit groep 3-7 worden meegegeven. 
 • Woensdag 15 juli: alternatieve schoolreisje groep 8a + 8b naar Hoek van Holland.
 • Woensdag 15 juli: meester & juffendag voor de overige groepen op DGH. Voor eten en drinken wordt die dag gezorgd. Het thema is FEEST!
 • Donderdag 16 juli: laatste schooldag: grote schoonmaak. Trek de kinderen svp oude kleren aan en als het mogelijk is dan graag ook een emmer, schoonmaakdoek en theedoek mee: de school en opvang gaat frisgewassen de zomervakantie in.
 • Vrijdag 17 juli: alle kinderen zijn vrij! Start zomervakantie. 

 

Informatie betreffende het nieuwe schooljaar:

Juist om u als ouder weer eens te spreken en het welbevinden van de kinderen in deze periode goed in beeld te krijgen bij de nieuwe leerkracht(en), vinden we het belangrijk om dit schooljaar weer te starten met ouder-kind-startgesprekken.  U ontvangt samen met het rapport op 14 juli vooraf de invulformulieren voor de startgesprekken op maandag 31 augustus 2020 en de toelichting voor het inschrijven hiervoor. Dinsdag 1 september is dan de 1e schooldag.

 • Maandag 31 augustus: startgesprekken, geen reguliere schooldag
 • Dinsdag 1 september: 1e schooldag
 • Maandag 14-vrijdag 25 september: groep 8 maakt de cito E7-toetsen
 • Dinsdag 22 september: algemene informatieavond. Hoe dit vorm krijgt, hoort u nog meer over.
 • Vrijdag 18 september: schoolreisje groep 1-7. De bussen en (buiten)bestemmingen zijn gereserveerd en mochten we zonder beperkingen weer in een bus en alle pretparken bezoeken, dan gaan de groepen 1-7 deze dag op schoolreisje. Mocht dit ivm Corona nog niet wenselijk zijn, dan hebben we een alternatieve datum in juni 2021 in de planning. Groep 8 gaat dan als afsluiting in juli 2021 naar de Efteling.
 • 13-16 oktober: kamp groep 8 
 • 17-25 oktober: herfstvakantie
 • Woensdag 18 november : studiedag voor onderwijs & opvang. Deze dag is DGH dicht en is er ook geen opvang.

 

Tot slot

Bij deze wil alvast de gelegenheid nemen om u bedanken voor de constructieve samenwerking in de afgelopen periode. Corona heeft op vele vlakken een versnelling teweeg gebracht en vele mooie kanten laten zien. Wij hebben gezien dat De Groene Hoek in staat is geweest om het onderwijs op peil te houden, ouders te ondersteunen waar mogelijk en kinderen gemotiveerd te houden. Ondertussen hebben we als team snoeihard gewerkt om dit geregeld te krijgen, af en toe een traan gelaten, gelukkig ook veel gelachen en vooral: samen met elkaar en met ouders deze klus geklaard. 

Of er een tweede corona-golf aan gaat komen en of dit consequenties voor het onderwijs gaat hebben, weet niemand. Maar ik weet wel, dat we inmiddels een basis hebben staan om ook dat het hoofd te bieden: een basis op gebied van techniek, organisatie, goed digitaal onderwijs, noodopvang, teamspirit en een basis in de samenwerking met ouders! Met vertrouwen zien we het nieuwe schooljaar tegemoet. 

 

Namens het team van DGH willen wij u nogmaals bedanken. Een fijne avond gewenst. 

 

Susan Stolze 

 


Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075 (tijdelijk no: 06-25.16.96.50)

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl